Quyền riêng tư

Chúng tôi nhận thấy rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng và coi trọng vấn đề này. Chính sách bảo mật này mô tả chính sách và thủ tục của Pê tê bóc về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ Pê tê bóc. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.


Thu thập và sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để phân tích cách Dịch vụ được sử dụng, chẩn đoán dịch vụ hoặc sự cố kỹ thuật, duy trì bảo mật, cá nhân hóa nội dung, nhớ thông tin để giúp bạn truy cập tài khoản hiệu quả, theo dõi các chỉ số tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học và theo dõi Nội dung người dùng và người dùng khi cần thiết để tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ và các luật hiện hành khác.


Thông tin do người dùng cung cấp:
Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail của bạn, nếu bạn đăng ký tài khoản thành viên với Dịch vụ. Tên của bạn và thông tin khác bạn chọn để thêm vào tiểu sử của mình sẽ có sẵn để xem công khai trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông báo liên quan đến dịch vụ. Bạn có thể kiểm soát việc nhận các thư liên quan đến Dịch vụ nhất định trên trang Cài đặt của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông điệp tiếp thị. Nếu bạn không muốn nhận các thư như vậy, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo các hướng dẫn trong thư. Nếu bạn tương ứng với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể giữ lại nội dung thư email, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi.


Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin trong Nội dung người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ. Các bài đăng của bạn và các đóng góp khác về Dịch vụ và siêu dữ liệu về chúng (chẳng hạn như khi bạn đăng), có thể xem công khai trên Dịch vụ cùng với tên của bạn (trừ khi Dịch vụ cho phép bạn đăng ẩn danh). Thông tin này có thể được các công cụ tìm kiếm tìm kiếm và được xuất bản lại ở nơi khác trên Web theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ mời của chúng tôi để mời một người bạn đến Dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi bạn địa chỉ email của người đó và tự động gửi lời mời qua email. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để gửi email này, để đăng ký bạn bè của bạn nếu lời mời của bạn được chấp nhận và theo dõi thành công của dịch vụ lời mời của chúng tôi.


Cookie

Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều "cookie" - tệp dữ liệu nhỏ - tới máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và để Pê tê bóc giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và tăng cường điều hướng của bạn thông qua trang web. Cookie có thể truyền đạt thông tin ẩn danh về cách bạn duyệt Dịch vụ cho chúng tôi, nhưng không thu thập thông tin cá nhân về bạn. Cookie cố định vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt để trình duyệt của bạn có thể sử dụng cookie này trong lần truy cập tiếp theo vào Dịch vụ. Có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo chỉ đường của trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết thời điểm cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt.


Tệp nhật ký:
Thông tin tệp nhật ký được trình duyệt của bạn tự động báo cáo mỗi lần bạn truy cập trang web. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp, tên miền, trang đích, trang đã xem và các thông tin khác.
Dịch vụ của bên thứ ba:
Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics hoặc Mixpanel để giúp hiểu việc sử dụng Dịch vụ. Google Analytics và Mixpanel thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn như là một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn. Google Analytics và Mixpanel cũng nhận được thông tin này và việc sử dụng thông tin đó được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của họ.
Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn


Thông tin cá nhân:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba với mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu chúng tôi làm điều này, việc các bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân tại các địa điểm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Pê tê bóc (ví dụ, trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu cùng với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ).


Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như nếu bạn chọn đăng nhập vào Dịch vụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát việc sử dụng thông tin của các bên thứ ba.


Pê tê bóc có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu theo luật hoặc trát đòi hầu tòa hoặc nếu chúng tôi tin rằng cần phải tuân thủ luật, quy định hoặc yêu cầu pháp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Pê tê bóc.