Giới thiệu

Mạng xã hội nổi tiếng thế giới theo xu thế bốn chấm không dành cho người Việt, được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây ảo giống như anh Gu gờ. 

https://www.peteboc.com/gioi-thieu/